Til dig der har søgt tilskud

Når du har udført eller fået udført din energiforbedring, skal du sende os dokumentationen på det udførte arbejde. Vær opmærksom på, at du skal søge om tilskud, inden du går i gang med din energiforbedring. 

Når energiforbedringen er udført, skal du sende:

  • Sagsnummeret fra din ansøgning.
  • Hvis du selv har udført energiforbedringerne skal du udfylde en tro og love-erklæring og sende til os. Hent tro og love-erklæring (pdf).
  • Hvis du har haft en håndværker til at udføre energiforbedringen for dig, skal du sende fakturaen fra din håndværker.
  • Faktura eller bon på materialer (udspecificeret på art og mængde, for eksempel m2 eller kW).
  • Dit navn, fulde adresse, telefonnummer, mail samt dit registreringsnummer og kontonummer (14 cifre i alt).        
  • Kopi af kvittering på tilskudsansøgningen.

Så snart vi har fået dokumentationen for udført arbejde, vil vi overføre tilskudsbeløbet til dig.

Send oplysningerne og din regning til

tilskud@orsted.dk

Inden du søger

Vi kan ikke give dig tilskud til forbedringer, som du allerede har sat i gang. Vent, til du har et skriftligt svar på din ansøgning.

Når du har søgt

Du modtager en mail med dit sagsnummer og al praktisk information om udbetaling af tilskuddet. Gem mailen.

Dokumentationen skal passe med oplysningerne i din ansøgning

Vi tager forbehold for, at den dokumentation, du indsender passer med de oplysninger, du har givet i din ansøgning om tilskud.

Passer dokumentationen for det udførte arbejde ikke med det, der er angivet i din ansøgning, tilpasser vi tilskuddet efter de faktiske oplysninger. Det endelige beløb, du får i tilskud, vil derfor både kunne være justeret op og ned, ligesom der i nogle tilfælde kan blive tale om, at det helt bortfalder. Vi trækker 120 kr. fra tilskudsbeløbet i administrationsgebyr.