Gå tilbage

Tast din måleraflæsning

Vil du taste din elaflæsning?

Så er det ikke os, men dit netselskab du skal have fat i. Det er også dem, som kan hjælpe, hvis du ikke ved, hvordan du skal aflæse din elmåler. 

Find dit netselskab her 

 

Vil du taste din gasaflæsning?

Skal du afgive din gasaflæsning, eller har du spørgsmål til, hvordan du aflæser din gasmåler, skal du kontakte Dansk Gas Distribution. 

Se, hvordan du gør på dgd.dk

 

Har du glemt at aflæse måleren til tiden?

Det er også netselskabet, du skal kontakte, hvis du har glemt at aflæse måleren og gerne vil give aflæsningen nu. Selvom du har glemt at aflæse, kan det altid betale sig at give dit netselskab eller distributionsselskab en korrekt aflæsning, så dit fremadrettede forbrug og dine acontoregninger stemmer overens med dit faktiske forbrug.

Giver du ikke din aflæsning inden for fristen, så vil de estimere dit forbrug den sidste dag i aflæsningsmåneden. Og det koster et gebyr. 

Det betyder også, at dine regninger bliver mindre præcise, end hvis du havde afgivet en aflæsning til dit netselskab eller distributionsselskab.