Gå tilbage

Hvad kan min fjernaflæste elmåler?

Der er flere fordele ved en fjernaflæst elmåler. Du behøver bl.a. ikke aflæse måleren – din aflæsning bliver automatisk sendt til dit netselskab. Og du kan følge dit forbrug time for time, så kan du se præcis, hvornår du bruger mest. 


Log ind, og følg dit forbrug time for time