Klimavenlig naturgas

Fordele ved at vælge Bionaturgas

Styrk jeres image – med affald

Biogas er godt for klimaet – og det kan også vise sig at være rigtig godt for jeres virksomheds image.

Klimavenlig energiform

Bionaturgas er en mere klimavenlig energiform, som kan produceres på for eksempel gylle, staldgødning, husholdnings- og industriaffald. 
I Danmark blev størstedelen af biogassen tidligere anvendt til at producere strøm og varme, men nu kan vi supplere med biogas i det danske gasforsyningsnet.

Ved køb af Bionaturgas kan I sende et klimavenligt signal, og I er med til at fremme efterspørgslen på vedvarende energi i Danmark.

Rådgiver, Ørsted.

Fordele ved at vælge Bionaturgas

  • Afdæk jeres naturgasforbrug med bionaturgas.
  • Støt udbygningen af vedvarende energiproduktion i Danmark.
  • Anvend bionaturgascertifikaterne til jeres "grønne regnskab".
  • Send et grønt signal til jeres omverden.

Støt Bionaturgas

Ring 99 55 35 00

Bionaturgas-certifikater

Med et nyt nationalt certifikatsystem udstedes der bionaturgascertifikater ved tilførsel af biogas til det danske gasforsyningsnet. Certifikaterne med oprindelsesgaranti udstedes af Energinet.dk. 

Certifikatet indeholder:

  • Et bevis som synliggør og dokumenterer, at Ørsted køber og indløser bionaturgascertifikater hos Energinet.dk, svarende til den aftalte mængde

  • Klistermærke med Bionaturgas, som I kan anvende på f.eks. jeres indgangsdør

Bionaturgas er ikke kun positivt for jeres grønne regnskab. I kan også bruge det til at fortælle I har taget et aktivt klimavalg, blandt andet ved at bruge logoet på jeres hjemmeside og i jeres generelle kommunikation.

Rådgiver, Ørsted

Sådan bliver bionaturgas produceret

Kunder med klimavenligt fokus

Grønne tanker og dansk havvind

 

 

Ørestad Vandlaug understreger deres grønne profil med Dansk Havvind fra Ørsted.

De grønne tanker og idéer flyder frit i Ørestadens imponerende kunstige kanalanlæg på Amager og virksomheden har valgt at støtte den klimavenlige energi ved at vælge Dansk Havvind. 

 

Fokus på bæredygtighed og bionaturgas

KALK ønsker større fokus på bæredygtighed – bl.a. ved at afdække naturgasforbruget med bionaturgascertifikater.

Naturprodukter og bæredygtighed er et oplagt match og den valgte vej frem for kalkproducenten KALK A/S på Stevns. Muligheden for at købe Bionaturgas fra Ørsted er et velkomment skridt på vejen.

Grønne tanker og dansk havvind

 

 

Fokus på bæredygtighed og bionaturgas

Bruger I over 75.000 m3 naturgas om året?

Så tag en snak med vores indkøbsrådgivere og hør, hvordan I får mest muligt ud af naturgasaftalen. Jo højere forbrug, des vigtigere er det at finde den rigtige aftale.

Har I spørgsmål til klimavenlig energi?

Ring på 99 55 35 00