Klimavenlig el

Dansk Havvind er klimavenlig energi til kundevenlige priser

100 % klimavenlig energi

Få dækket jeres elforbrug med 100 % klimavenlig energi leveret fra danske havmølleparker
– og brug det i jeres grønne regnskab.

Værd at vide om Dansk Havvind

Når I bestiller Dansk Havvind, køber I garanti for, at der bliver produceret havvindstrøm, svarende til en aftalt mængde. Ørsteds produkt Dansk Havvind kommer fra danske havvindmølleparker som er certificerede anlæg. Desuden er strømmen distribueret og kontrolleret af Energinet.dk i overensstemmelse med international anerkendte regler for handel med oprindelsesgarantier.

Dansk Havvind

Med Dansk Havvind kan I sende et klimavenligt signal og være med til at fremme efterspørgslen på vedvarende energi i Danmark

Få bevis på Dansk Havvind

  • I modtager et bevis som synliggør og dokumenterer at Ørsted køber og indløser oprindelsesgarantier hos Energinet.dk, svarende til den aftalte mængde
  • Klistermærke med Dansk Havvind, som I kan anvende på f.eks. jeres indgangsdør
  • Logo for Dansk Havvind, f.eks. til brug på jeres hjemmeside.
 

Støt Dansk Havvind

Ring 99 55 35 00

Et tip fra rådgiveren

Dansk Havvind er ikke kun en fordel for jeres grønne regnskab. I kan også bruge det til at fortælle jeres kunder og interessenter, at I har taget et aktivt klimavalg, blandt andet ved at bruge logoet på hjemmesiden og i jeres kommunikation generelt.

Kunder med klimavenligt fokus

Grønne tanker og dansk havvind

 

 

Ørestad Vandlaug understreger deres grønne profil med Dansk Havvind fra Ørsted.

De grønne tanker og idéer flyder frit i Ørestadens imponerende kunstige kanalanlæg på Amager og virksomheden har valgt at støtte den klimavenlige energi ved at vælge Dansk Havvind. 

 

Fokus på bæredygtighed og bionaturgas

KALK ønsker større fokus på bæredygtighed – bl.a. ved at afdække naturgasforbruget med bionaturgascertifikater.

Naturprodukter og bæredygtighed er et oplagt match og den valgte vej frem for kalkproducenten KALK A/S på Stevns. Muligheden for at købe Bionaturgas fra Ørsted er et velkomment skridt på vejen.

Grønne tanker og dansk havvind

 

 

Fokus på bæredygtighed og bionaturgas

Har I spørgsmål til klimavenlig energi?

Bruger I over 2 GWh el om året?

Ring og få en dialog med vores indkøbsrådgivere – det betaler sig. Jo større forbrug, des vigtigere er det nemlig, at I får den rigtige elaftale.