Ørestad Vandlaug

Ørestad Vandlaug understreger deres grønne profil med Dansk Havvind fra Ørsted

De grønne tanker og idéer flyder frit i Ørestadens imponerende kunstige kanalanlæg på Amager

Allerede i planlægningsfasen i 1994, før vi i Danmark havde oplevet de seneste års omfangsrige skybrud, blev der taget højde for naturens luner og Ørestaden kan i dag prale af at have Danmarks mest avancerede regnvandsopsamling og skybrudssikring.

Ørestad Vandlaug står for drift og vedligeholdelse af kanalsystemet, områdets fem pumpestationer og vandrensningsanlæg. Virksomheden har valgt at støtte den klimavenlige energi ved at vælge Dansk Havvind.

Vi har i forvejen en stærk grøn profil, hvor vi blandt andet arbejder med opsamling af regnvand og vandrensning med biologiske midler. Derfor var det også naturligt at vælge Dansk Havvind fra Ørsted, da vi fik muligheden.

Driftsleder Frank Henriksen

De kunstigt anlagte kanaler får tilført regnvand fra bygningernes tage og ikke-trafikerede områder og suppleres med renset dræn- og overfladevand fra Pumpekanalen på Vestamager via Vandlaugets eget renseanlæg.

Et selvopretholdende økosystem

Livet i kanalerne fungerer som et selvopretholdende økosystem, hvor plantevæksten giver levesteder for fiskebestanden og fjerner næringsstoffer fra vandet, som ellers kunne give grobund for uønsket algevækst. Kanalerne har også tiltrukket et rigt fugleliv, der lever af den føde, der findes i og omkring kanalerne. Ørestad Vandlaug tjekker løbende vandkvaliteten for at sikre det skrøbelige økosystem, der ikke tåler spildevand, kemikalier og overfodring.

Har I spørgsmål til klimavenlig energi?

Ring på 99 55 35 00