Meld flytning af naturgas

Husk at give os besked ved flytning

Meld adresseændring til os

Når jeres virksomhed ændrer adresse, skal I huske at melde flytningen til os. Hvis I allerede er kunde, følger jeres naturgasaftale automatisk med – I skal dog stadig huske at melde flytning.

Meld flytning af naturgas...

hvis I...

  • skal flytte ind i en ny ejendom
  • har købt en ekstra ejendom
  • skal melde flytning af en naturgasaftale på vegne af andre

Meld flytning af naturgas i Selvbetjening

...hvis I skal flytte ud af jeres ejendom og ind i en ny

 

Hvornår melder I flytning?

Hvilke frister er der, når I flytter henholdsvis ind og ud?

Når I flytter ud

I kan ikke registrere fraflytning i fremtiden. Derfor skal i melde flytning senest 8 hverdage efter fraflytningsdatoen.

Når I flytter ind

I kan ikke registrere tilflytning frem i tiden. Derfor skal i senest tilmelde jer en naturgasleverandør 14 hverdage efter.

Husk at melde jeres flytning til os

Fordi I hæfter for elforbruget på virksomhedens gamle adresse, indtil vi har registreret, at I er flyttet.

Midlertidig adresseændring?

Hvis jeres virksomhed skifter adresse midlertidigt, er det en god ide at sørge for, at regningerne er tilmeldt Betalingsservice.*


* Vi får således ikke besked fra PostNord, hvis I har ændret adresse midlertidigt.