Meld flytning af el

Husk at give os besked ved flytning

Når jeres virksomhed skal ændre adresse, skal I huske at melde flytningen til os. Hvis I allerede er kunde, følger jeres elaftale automatisk med. I skal dog stadig huske at melde flytning.

Meld flytning af el...

hvis I skal...

  • flytte flere adresser
  • tilføje flere målere
  • fraflytte uden at tilmelde ny adresse
  • melde flytning af aftale vegne af andre

Oplysninger om jeres flytning

Kundeforhold
der ønsker, at
der ønsker, at

1. Oplysninger om virksomheden
I kan finde virksomhedens kundenummer på jeres regning. Kundenummeret hjælper os med at sikre, at det er den rigtige aftale vi flytter.
Aftagenummeret er et unikt nummer på enten 11 eller 18 cifre, som bruges til at identificere elmålere i Danmark og er nødvendigt ifm. skift af elselskab. I finder det på jeres måler og på årsopgørelsen.

2. Hvor flytter I fra?
Måleraflæsningen er vigtig for at vi kan aflæse jeres forbrug på den tidligere adresse. Derfor bør aflæsningen ligge så tæt på fraflytningsdatoen som muligt. Ellers foretager vi et skøn på baggrund af jeres seneste aflæsning. Har I ikke jeres måleraflæsning nu, kan I stadig melde jeres flytning til os.
Evt. alternativ adresse

Ønsker I at få sendt slutopgørelsen til en anden adresse end den virksomheden flytter til, kan I skrive adressen her.


3. Hvor flytter I til?
Evt. alternativ adresse

Ønsker I at få sendt slutopgørelsen til en anden adresse end den virksomheden flytter til, kan I skrive adressen her.


4. Hvem er flytningen meldt af?

Fuldmagt?
Melder I flytning på vegne af andre, skal I have en skriftlig fuldmagt fra indflytter. Har I IKKE en skriftlig fuldmagt skal den enkelte indflytter selv anmelde flytning til sin ønskede el-leverandør.

1. Oplysninger om virksomheden
I kan finde virksomhedens kundenummer på jeres regning. Kundenummeret hjælper os med at sikre, at det er den rigtige aftale vi flytter.
Aftagenummeret er et unikt nummer på enten 11 eller 18 cifre, som bruges til at identificere elmålere i Danmark og er nødvendigt ifm. skift af elselskab. I finder det på jeres måler og på årsopgørelsen.

2. Oplysninger om ekstra måler
Evt. alternativ adresse

Ønsker I at få sendt regningerne til en anden adresse, så kan I skrive adressen her.


3. Hvem tilmelder ekstra måler?

Fuldmagt?
Tilmelder I ekstra måler på vegne af andre, skal I have en skriftlig fuldmagt fra dem. Har I IKKE en skriftlig fuldmagt, skal den enkelte indflytter selv tilmelde ekstra måler til sin ønskede el-leverandør.

1. Oplysninger om virksomheden
Aftagenummeret er et unikt nummer på enten 11 eller 18 cifre, som bruges til at identificere elmålere i Danmark og er nødvendigt ifm. skift af elselskab. I finder det på jeres måler og på årsopgørelsen.

2. Hvor flytter I til?
Evt. alternativ adresse

Ønsker I at få sendt regningerne til en anden adresse end den virksomheden flytter til, kan I skrive adressen her.


3. Hvem er flytningen meldt af?

Fuldmagt?
Melder I flytning på vegne af andre, skal I have en skriftlig fuldmagt fra indflytter. Har I IKKE en skriftlig fuldmagt, skal den enkelte indflytter selv anmelde flytning til sin ønskede el-leverandør.

Hvornår melder I flytning?

Hvilke frister er der, når I flytter hhv. ind og ud?

Når I flytter ud

I kan melde jeres fraflytning 9 måneder frem i tiden og senest 10 hverdage før fraflytningsdatoen.

Når I flytter ind

I kan melde tilflytning op til 9 måneder frem i tiden og senest tilmelde jer en ny el-leverandør 14 hverdage efter

Jeres aftale flytter med!

Er I allerede kunde hos os, flytter virksomhedens nuværende aftale automatisk med til den nye adresse.


Hvornår melder I flytning?

Hvilke frister er der, når I flytter hhv. ind og ud?

Når I flytter ud

I kan melde jeres fraflytning 9 måneder frem i tiden og senest 10 hverdage før fraflytningsdatoen.

Når I flytter ind

I kan melde tilflytning op til 9 måneder frem i tiden og senest tilmelde jer en ny el-leverandør 14 hverdage efter

Tilmelding af ekstra måler

Bemærk, at når I tilmelder en ekstra måler, bliver den tilføjet til jeres eksisterende aftale.

Medmindre I har en fastprisaftale, så bliver den ekstra måler tilmeldt med en Flexpris-aftale. Flexpris er en elaftale med en pris, der ændrer sig i takt med markedsprisen, måned for måned.

Flexprisen varierer øst og vest for Storebælt:
Virksomhedes placering Pris (ex. moms)
Øst for Storebælt 29,79 øre/kWh *
Vest for Storebælt 28,64 øre/kWh *

*) Prisen er ekskl. nødforsyning, distribution, moms og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside samt transmission. I kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Når I flytter ind på ny adresse

Bemærk, at når I melder flytning, bestiller I samtidig Flexpris til jeres nye adresse. Flexpris er en elaftale med en pris, der ændrer sig i takt med markedsprisen, måned for måned. 

Flexprisen varierer øst og vest for Storebælt:
Virksomhedes placering Pris (ex. moms)
Øst for Storebælt 29,79 øre/kWh *
Vest for Storebælt 28,64 øre/kWh  *

*) Prisen er ekskl. nødforsyning, distribution, moms og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside samt transmission. I kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned.


Hvornår melder I flytning?

Hvilke frister er der, når I flytter hhv. ind og ud?

Når I flytter ud

I kan melde jeres fraflytning 9 måneder frem i tiden og senest 10 hverdage før fraflytningsdatoen.

Når I flytter ind

I kan melde tilflytning op til 9 måneder frem i tiden og senest tilmelde jer en ny el-leverandør 14 hverdage efter

Husk at melde jeres flytning til os

Fordi I hæfter for elforbruget på virksomhedens gamle adresse, indtil vi har registreret, at I er flyttet.

Midlertidig adresseændring?

Hvis jeres virksomhed skifter adresse midlertidigt, er det en god ide at sørge for, at regningerne er tilmeldt Betalingsservice.*


* Vi får således ikke besked fra PostNord, hvis I har ændret adresse midlertidigt.