Meld flytning

Husk at melde flytning og aflæs jeres målere i god tid

Elkunde eller naturgaskunde?

Og skal du flytte?

Indberet flytning af el og gas
Meld flytning af el
Meld flytning af naturgas

Vigtigt at holde tidsfristen!

Det er vigtigt at melde flytning og aflæse måleren inden for en given frist – ellers kan I komme til at betale for andres forbrug af el på jeres tidligere adresse.

Midlertidig adresseændring?

Hvis jeres virksomhed skifter adresse midlertidigt, er det en god ide at sørge for, at regningerne er tilmeldt Betalingsservice.*


* Vi får således ikke besked fra PostNord, hvis I har ændret adresse midlertidigt.