Vores grønne vision

Dansk Havvind er klimavenlig energi til kundevenlige priser

100 % klimavenlig energi

Få dækket jeres elforbrug med 100 % klimavenlig energi leveret fra danske havmølleparker
– og brug det i jeres grønne regnskab.

Værd at vide om Dansk Havvind

Når I bestiller Dansk Havvind, køber I garanti for, at der bliver produceret havvindstrøm, svarende til en aftalt mængde. Ørsteds produkt Dansk Havvind kommer fra danske havvindmølleparker som er certificerede anlæg. Desuden er strømmen distribueret og kontrolleret af Energinet.dk i overensstemmelse med international anerkendte regler for handel med oprindelsesgarantier.

Dansk Havvind

Med Dansk Havvind kan I sende et klimavenligt signal og være med til at fremme efterspørgslen på vedvarende energi i Danmark

Få bevis på Dansk Havvind

  • I modtager et bevis som synliggør og dokumenterer at Ørsted køber og indløser oprindelsesgarantier hos Energinet.dk, svarende til den aftalte mængde
  • Klistermærke med Dansk Havvind, som I kan anvende på f.eks. jeres indgangsdør
  • Logo for Dansk Havvind, f.eks. til brug på jeres hjemmeside.
 

Støt Dansk Havvind

Ring 99 55 35 00

Et tip fra rådgiveren

Dansk Havvind er ikke kun en fordel for jeres grønne regnskab. I kan også bruge det til at fortælle jeres kunder og interessenter, at I har taget et aktivt klimavalg, blandt andet ved at bruge logoet på hjemmesiden og i jeres kommunikation generelt.

Kunder med klimavenligt fokus

Har I spørgsmål til klimavenlig energi?

Bruger I over 2 GWh el om året?

Ring og få en dialog med vores indkøbsrådgivere – det betaler sig. Jo større forbrug, des vigtigere er det nemlig, at I får den rigtige elaftale.